Εμπόριο Μετάλλων - Σιδήρου

Η εταιρεία μας συμμετέχει σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποίησης μετάλλων και σιδήρου (σκραπ) όπου αγοράζει μέταλλα-σίδερα. Κύριοι προμηθευτές είναι Κρατικοί φορείς με καθεστώς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τεχνικές -Κατασκευαστικές Εταιρείες και Όμιλοι Εταιρειών.

Η αγορά και πώληση μετάλλων-σιδήρου σκραπ αποτελεί την κυρία εμπορική μας δραστηριότητα. Με την ίδρυση Υποκαταστήματος η εταιρεία επεκτάθηκε στην αγορά και πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων καθώς και μετάλλων-σιδήρου (σκραπ) από την οριστική διάλυση τους.