Αποξήλωση Βιομηχανικών Χώρων

Η εταιρεία μας με εμπειρία, εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας προσφέρει υπηρεσίες αποξήλωσης βιομηχανικών χώρων, εγγυώμενη τον χρόνο αποπεράτωσης του “έργου” και την ποιότητα των εργασιών διάλυσης και αποκομιδής.

  • Αποσυναρμολογούμε τον εξοπλισμό
  • Απομακρύνουμε τα μηχανήματα με γερανοφόρα οχήματα.
  • Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.