Αποξήλωση Εργοστασίων

Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανακύκλωσης αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τη διάλυση ολόκληρων εργοστασίων ή μέρος αυτών. Η ασφάλεια του χώρου αποκομιδής και των ανθρώπων είναι μέρος των δεσμεύσεων που η εξειδίκευση μας επιτρέπουν να δίνουμε.