Ανακύκλωση Σιδήρου - Μετάλλων

Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ δραστηριοποιείται στη συλλογή, στη διαχείριση και στην ανακύκλωση σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Η ανακύκλωση σκραπ μετάλλων είναι από τις πρώτες και πιο σημαντικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρία συλλέγει σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα από μονάδες άλεσης σκραπ από μεταλλουργίες, από μεταποιητικές μονάδες, από μονάδες ανακύκλωσης και αποθήκευσης σκραπ, από Κ.Δ.Α.Υ., από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων κ.α.. Το σκραπ μετάλλων υφίσταται μηχανική επεξεργασία ανάλογα με την κατηγορία και την προέλευσή του, προκειμένου να αυξηθεί η καθαρότητά και το μεταλλικό περιεχόμενο του.Τα κύρια είδη σκραπ μετάλλων που διακινεί η εταιρεία μας είναι

  • Σκραπ σιδήρου και χάλυβα

  • Σκραπ αλουμινίου και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

  • Σκραπ αλουμινίου, σκληρού και μαλακού

  • Σκραπ ανοξείδωτου χάλυβα

  • Σκραπ ορείχαλκου και χαλκού

  • Σκραπ ψυγείων ΟΤΚΖ

  • Σκραπ ψευδαργύρου και οξειδίων ψευδαργύρου

  • Ανακύκλωση καταλύτων