Συμβεβλημενη με ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ

Συμβεβλημενη με ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ (ηλεκτρικών στηλών) και Συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου σύμφωνα με το νόμο 2939/2001. οδηγία 2006/66 ΕΚ σημείο 9 εισαγωγής.