Συμβεβλημενη με ΚΕΠΕΔ ΑΕ

Συμβεβλημενη με ΚΕΠΕΔ ΑΕ

Σκοπός της ΚΕΠΕΔ α.ε είναι η διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών , οι όποιες λόγω της περιεκτικότητας τους με λιπαντικά είναι επικίνδυνα.