Η Εταιρία μας

Η οικογένεια Λαβδαρά ασχολείται με τον κλάδο της ανακύκλωσης από το 1960.

Σήμερα στο Καμάρι Βοιωτίας, σε έκταση τεσσάρων στρεμμάτων , λειτουργεί μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και μεταλλικών απορριμμάτων (scrap), πλήρως εξοπλισμένη και εναρμονισμένη με τα πρότυπα ISO 9001, 18001 και 14001 , πιστοποιημένη από την ΕΔΟΕ ( Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) ως εξουσιοδοτημένο μέλος της σαν κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων, συμβεβλημένη με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ) καθώς επίσης και με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΚΕΠΕΔ ΑΕ).
Μέσα στα χρόνια αυτά ήδη συνεργαζόμαστε με μεγάλους ομίλους εταιριών, ιδιώτες και δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς καθώς και Δήμους.

Η Ιστορια της εταιριας

Χάρις την πολυετή πείρα της και το εξειδικευμένο προσωπικό της, η εταιρία έχει κερδίσει μια σημαντική αναγνώριση στον κλάδο της και έχει δημιουργήσει άριστη σχέση με τους συνεργάτες της οι οποίοι είναι μεγάλες ιδιοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις που ακολουθούν αυστηρά πρότυπα ,καθώς προσφέρει υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από αυστηρό επαγγελματισμό και συνέπεια.

 

1996
Ιδρυση της εταιριας

Η εταιρία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» ιδρύθηκε το 1996 στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό την εμπορία παλαιού σιδήρου και μετάλλων scrap, παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, παλαιών μηχανημάτων και παλαιών οχημάτων για διάλυση.

1997
Αλλαγη εδρας

Το 1997 γίνεται αλλαγή έδρας της εταιρίας ούτος ώστε να καλύψει τις συνεχόμενα αυξανόμενες ανάγκες της.

2010
Επεκταση δραστηριοτητων

Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 340.000€ και ίδρυση Υποκαταστήματος στη θέση Καμάρι Δ.Ε Στεφάνης Δερβενοχωρίων  με αντικείμενο εργασιών, μονάδα διαλυτηρίου Ο.Τ.Κ.Ζ και επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων.

2013
Επέκταση Σκοπού Δραστηριότητας σε Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς απορριμμάτων και υπολειμμάτων των πρωτογενών στοιχείων (Μπαταριών) και Ηλεκτρικών Συσσωρευτών.

2014
Αύξηση εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 70.000€.

2015
Επέκταση Σκοπού Δραστηριότητας στο εμπόριο εξοπλισμού Ανύψωσης και Διακίνησης φορτίων.

2019

Επέκταση αντικειμένου της επιχείρησης και σε διενέργεια Εθνικών-Διεθνών εμπρευματικών μεταφορών με κόμιστρο, με φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως ιδιόκτητα και μισθωμένα , οι διανομές καθώς και παντός είδους πρακτορεύσεις με αλλοδαπούς οίκους σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού , η μίσθωση φορτηγών δημοσίας χρήσεως διανομές αποθηκεύσεις και πάσα συναφής εργασία.