Χρήσιμες Πληροφορίες

 1. Θα μου εκδώσει η εταιρία κάποια Βεβαίωση Παραλαβής;
  Βεβαίως, θα σας παραδώσει μία υπογεγραμμένη βεβαίωση παραλαβής.
 2. Υπάρχει πρόβλημα εάν η ασφάλεια του οχήματος ή του ΚΤΕΟ έχει λήξει;
  Όχι, το όχημα θα μεταφερθεί με γερανό οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα εάν έχει λήξει η ασφάλεια ή το ΚΤΕΟ.
 3. Πρίν παραδώσω το όχημα μου μπορώ να αφαιρέσω διάφορα εξαρτήματα;
  Όχι, καλό είναι το όχημα να είναι πλήρες και να μην απουσιάζουν μηχανικά ή κατασκευαστικά μέρη.
 4. Το όχημα μου θα συλλεχτεί από την εταιρία σας ή πρέπει να το παραδώσω κάπου;
  Η συλλογή και μεταφορά του οχήματος αναλαμβάνεται από φορτηγό της εταιρείας μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 5. Αν οι πινακίδες είναι κατατεθειμένες στην εφορία πρέπει να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορία για να παραλάβω την βεβαίωση μη οφειλής τελών;
  Όχι , δεν οφείλετε λόγω της ακινησίας επομένως δεν έχετε κάποια οικονομική επιβάρυνση.
 6. Ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας;
  Η εφορία που ανήκετε.
 7. Ποιο τμήμα της εφορίας είναι αρμόδιο για την βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας;
  Το τμήμα των αυτοκινήτων.
 8. Πως είμαι βέβαιος ότι το όχημα έχει διαγραφεί από από το όνομα μου;
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας ταχυδρομήσουμε το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής, το οποίο πιστοποιεί ότι το όχημα έχει διαγραφεί από τα φορολογικά σας στοιχεία.
 9. Έχει χαθεί ή κλαπεί η άδεια κυκλοφορίας. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;
  Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επανέκδοσή της.
 10. Έχω υποβάλει αίτηση προσωρινής ακινησίας. Μπορώ να ανακυκλώσω το όχημα μου;
  Φυσικά και μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητό σας. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος που το έχει θέσει σε προσωρινή ακινησία και επιθυμεί να πραγματοποιήσει οριστική διαγραφή, να αιτηθεί στην εφορία του για να μετατραπεί η προσωρινή ακινησία σε οριστική διαγραφή (ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ). Η Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκει, στέλνει υπηρεσιακά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών του τομέα του και δίνει στον ιδιοκτήτη αντίγραφο το οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία της άδειας. Ο ιδιοκτήτης παραδίδει στον φορέα ανακύκλωσης το όχημα μαζί με το παραπάνω σημείωμα από την εφορία. Στην Υπηρεσία Μεταφορών παραδίδεται αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Καταστροφής μαζί με αυτό το σημείωμα από την εφορία.
 11. Το όχημα έχει παρακράτηση κυριότητας. Μπορώ να το ανακυκλώσω;
  Μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας, θα πρέπει όμως ο κάτοχος του οχήματος να προβεί στην άρση της παρακράτησης στην αρμόδια υπηρεσία, πριν παραδώσει το αυτοκίνητο για ανακύκλωση.
 12. Τα Τέλη Κυκλοφορίας δεν έχουν πληρωθεί.  Το όχημα μπορεί να ανακυκλωθεί;
  Ναι, μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας καθότι για την οριστική διαγραφή του οχήματος δεν απαιτείται βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας όμως για να πάρετε το όφελος της απόσυρσης πρέπει να τα έχετε πληρώσει.
 13. Εάν το όχημα έχει ξένες πινακίδες μπορώ να το ανακυκλώσω;
  θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ΕΔΟΕ  http://www.edoe.gr/
 14. Εάν το όχημα έχει κόκκινες πινακίδες, τι ισχύει;
  Σε περιπτώσεις οχημάτων που έχουν δασμολογηθεί με μειωμένο δασμό ( πχ. πολύτεκνοι, ανάπηροι, ναυτικοί κλπ) εάν αναφέρει η άδεια μέχρι ποια ημερομηνία είναι αμεταβίβαστο το όχημα και αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει, τότε το όχημα παραλαμβάνεται κανονικά. Στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στην άδεια μέχρι πότε είναι αμεταβίβαστο το όχημα, πρέπει ο ιδιοκτήτης να πάρει βεβαίωση από το Τελωνείο. Στην περίπτωση αναπηρικού οχήματος χρειάζεται πάντα αποδέσμευση από το Τελωνείο.
 15. Εάν το όχημα δεν είναι στο όνομα μου, μπορεί να ανακυκλωθεί;
  Φυσικά και μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο αρκεί να έχετε την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη/ων του και με υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση του/των προς τον φορέα ανακύκλωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την ανακύκλωση του οχήματος χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς.
 16. Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη μπορεί το όχημα να ανακυκλωθεί;
  Οι νόμιμοι δικαιούχοι μπορούν να δώσουν το αυτοκίνητο  για ανακύκλωση αρκεί να υπάρχει  αποδοχή κληρονομιάς και να έχει εκδοθεί καινούργια άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους.
 17. Η διαδικασία σε πόσες μέρες ολοκληρώνεται;
  Περίπου 8 εργάσιμες ημέρες.