Δικαιολογητικά Επιστροφής Εγκαταλελειμμένου Οχήματος

Σε περίπτωση που ο Δήμος σας έχει περισυλλέξει το όχημα σας ώς εγκαταλελειμμένο και θέλετε να σας επιστραφεί ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Πρέπει να προσκομίσετε σε εμάς εντός 10 ημερών απο την ημερομηνία περισυλλογής του οχήματος σας τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

3.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π.)

4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

5.ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΤΗΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π.)

6.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΤΗΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π.)

7.ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά και να τα συμπληρώσετε.

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ