Δικαιολογητικά Απόσυρσης Ι.Χ Φορτηγού σε ακινησία

Η εταιρία μας Χρήστος Λαβδαράς και Υιοί Ο.Ε. είναι δίπλα σας σε κάθε κίνηση σας για την απόσυρση του οχήματος σας.

 

  1. Βεβαίωση Ακινησίας από Υπουργείο Μεταφορών
  2. Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας από ΔΟΥ.
  3. Βιβλίο Μεταβολών χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
  4. Φωτοτυπία Ταυτότητας Ιδιοκτήτη.
  5. Εξουσιοδότηση προς την εταιρία μας επικυρωμένη ( Παρέχεται από εμάς ).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη που να δηλώνει όλα τα στοιχεία του ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση , ΤΚ.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση Απόσυρσης.

 

Κατεβάστε δικαιολογητικά

Λίστα Δικαιολογητικών

Εξουσιοδότηση προς εμάς

Εξουσιοδότηση σε τρίτο

Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων

Υπεύθυνη Δήλωση Απόσυρσης

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση εκπροσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση και φωτοτυπία ταυτότητας του εκπροσώπου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά 5, 6, 7 θα πρέπει να γίνουν και από τους δύο ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς απαιτείτε απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της Πυροσβεστικής.

Εάν είναι από κληρονομιά θα πρέπει να έχει γίνει αποδοχή και μεταβίβαση ώστε η άδεια να αναγράφει τον καινούριο ιδιοκτήτη.

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια πληροφορία.

Η διαδικασία απόσυρσης δεν έχει κανένα κόστος για τον ιδιοκτήτη.