Δικαιολογητικά Απόσυρσης Επιβατικού Ι.Χ.

Η εταιρία μας Χρήστος Λαβδαράς και Υιοί Ο.Ε. είναι δίπλα σας σε κάθε κίνηση σας για την απόσυρση του οχήματος σας.

 

1.       Άδεια Κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας .

2.       Τις δύο πινακίδες του οχήματος .

3.       Φωτοτυπία Ταυτότητας Ιδιοκτήτη.

4.       Εξουσιοδότηση προς την εταιρία μας επικυρωμένη ( Παρέχεται από εμάς ).

5.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη που να δηλώνει όλα τα στοιχεία του ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο, Διεύθυνση , ΤΚ.( Παρέχεται από εμάς ).

 

Κατεβάστε δικαιολογητικά

Λίστα Δικαιολογητικών

Εξουσιοδότηση προς εμάς

Εξουσιοδότηση σε τρίτο

Υπεύθυνη Δήλωση στοιχείων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση εκπροσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση από τον/τους ιδιοκτήτες και φωτοτυπία ταυτότητας του εκπροσώπου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα δικαιολογητικά 3, 4, 5 θα πρέπει να γίνουν και από τους δύο ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση απώλειας πινακίδας απαιτείτε δήλωση απώλειας στην αστυνομία.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς απαιτείτε απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της Πυροσβεστικής.

Εάν είναι από κληρονομιά θα πρέπει να έχει γίνει αποδοχή και μεταβίβαση ώστε η άδεια να αναγράφει τον καινούριο ιδιοκτήτη.

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια πληροφορία.

Η διαδικασία απόσυρσης δεν έχει κανένα κόστος για τον ιδιοκτήτη.